logo

LISTA STARTOWA I REGULAMIN KARPIOWYCH ZAWODÓW O PUCHAR CZŁONKA RZARZĄDU KOŁA PZW CarpPub 24-26.05.023

Zapisy przyjmuje Sławomir Dutkiewicz  tel. 600919697 do dnia 20.05.2024r.

Na zbiorniku jest 16 stanowisk dwuosobowych i tylko tyle zapisujemy uczestników (34 osóby-17 par).

Uwaga!!! Ważne!

Wszyscy uczestnicy muszą być członkami koła CarpPub.
Lista uczestników spotkania;

 1. Robert Kubicz – Kolano Dariusz
 2. Andrzej Pawłowski – Ryszard Wójciak
 3. Dariusz Opiela – Piotr Radoń
 4. Grzegorz Stopa – Dawid
 5. Przemysław Lęcznar i Ryszard Solecki
 6. Paweł    Krzysko  –   Arek Zajac
 7. Konrad Sowa i Grzegorz Gąska
 8. Janusz Skupień –  Mariusz Błyskal
 9. Przemysław Walczyk – Mateusz Śliwa
 10. Marcin Kułacz – Sławomir Dutkiewicz
 11. Wojtek Nestor – Kacper Nestor
 12. Grzegorz Cieśla i Wiktor Cieśla
 13. Piotr Szala i Damian Piwko
 14. Piotr Sala i Szymon Sala
 15. Piotrek i Marek Uram
 16. Piotr Pasko i Paweł Dobrzański
 17. Darek Betleja   i kolega

Regulamin;
– Dzień pierwszy 24.05.2024

Godz. 10.00 – zbiórka i losowanie stanowisk  oraz zajmowanie wylosowanych stanowisk. Poczęstunek. Około 14.00 obiad.

Godz.10.30 – rozpoczęcie zawodów

– Dzień drugi 25.05.2024
Czas trwania zawodów.  Przewidywany  dwudaniowy  obiad około 14.00

– Dzień trzeci 26.05.2024
Godzina 11.00 koniec zawodów  O godzinie 11.30 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

24.05.2024r. godz. 11.00 – rozpoczęcie zawodów – sondowanie, zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie itd.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem spotkania. Uczestnictwo w spotkaniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Punktacja indywidualna ale  łowimy  parami.

1. Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska. Odległość umieszczania zestawów jak i nęcenia to maksymalnie 100m. Oczywiście, nie  na wszystkich stanowiskach taką odległość da się zachować, więc będzie to odpowiednio bliżej, ale nie dalej jak wspomniane 100m od własnego stanowiska.  Zakaz stosowania echosond typu Deeper i inne. Tylko markery na wędce.
a) podczas spotkania obwiązuje mapka łowiska z naniesionymi sektorami. Wszelkie spory należy rozstrzygać między sobą.
b) oficjalne protesty można składać po uiszczeniu wadium😉 w wysokości 300zł. Było 200zł. ale uwzględniona jest inflacja 😉 Wadium zostanie przekazane na zarybienie Lipia o czym powiadomimy na stronie www.carppub.pl
c) protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska w skład której wchodzą sędzia i organizator, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
2.Należy posiadać maty-kołyski do odhaczania ryb, dużego podbieraka typu karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb. Ponad to wszelkie aktualne opłaty uprawniające do wędkowania na zbiorniku Lipie – Okręg PZW Rzeszów.
3.Łowienie ma być zgodne  z regulaminem łowiska, i jedynie na gruntowe zestawy karpiowe (tylko i wyłącznie metoda włosowa). Żadne koszyczki, methody itp. Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych lądowych i zwierząt -gadów wodnych itp. Zakazuje się stosowania jako zanęty, orzecha tygrysiego. Jako przynęta jest dopuszczalny, oraz dopuszcza się stosowania materiałów PVA.
4.Sondowanie łowiska, nęcenie dozwolone jest wyłącznie z brzegu (kobra, spod, pet, łyżka itp.) i tylko w obrębie własnego stanowiska.
5.Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
6.Rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze od 6 kg. Liczą się 4 największe ryby. Łowimy parami ale punktacja jest indywidualna.
7.Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić i potwierdzać przez sąsiednią ekipie. Spotkanie jest typu fair play. Sprawiedliwa gra – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Zawodnika przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. W godzinach 21:00 – 08:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amurów, które należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
8.Ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu natychmiast wracają do wody. Rany po haku lub inne obowiązkowo należy zapuścić środkiem odkażającym przeznaczonym dla ryb. Uczestnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania w czasie trwania spotkania i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www. i w innych mediach.
9.Uczestnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbliżej się da od zaznaczonego miejsca (numerka łowiska).
10.Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość , organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej dyskwalifikacji.
11.W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
12.Nikt nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne, tylko właściciel który musi o to zadbać.
13.Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania spotkania oraz straty materialne. Jest to spotkanie towarzyskie
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed lub w trakcie trwania spotkania. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
15.W czasie trwania spotkania obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00
16.Wszelkie psy mają być w kagańcach i na uwięzi, a ponadto obowiązuje regulamin łowiska.
17.W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo dyskwalifikacji uczestników.
18.Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska. Każdy z uczestników jest zobowiązany do dokładnego posprzątania stanowiska i zabrania śmieci we własnym zakresie. Osoby palące tytoń-papierosy są zobowiązane do gromadzeni niedopałków i ich zabrania. Niedozwolone jest rozrzucanie niedopałków papierosów wokół siebie, po stanowisku jak i po za nim.
19.W przypadkach nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk.
Zgłoszenie połowu:
Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin spotkania oraz;
* imię i nazwisko uczestnika, który złowił rybę,
* nr stanowiska,
* data i godzina ważenia,
* waga połowu,
* gatunek ryby,
* podpis łowcy i poświadczającego