logo

LISTA STARTOWA „XVII MITING CarpPub” 20-23.06.2024

Zapisy sms-owo  przyjmuje Robert Kubicz tel. BLIK na tel. 694519095 do dnia 14.06.2024r.  250.00zł./para

Lista – 15 stanowisk dwuosobowych.

Wszyscy uczestnicy muszą być członkami Koła CarpPub

Proszę o głębokie zastanowienie się co do zapisu, by nie blokować miejsca innym chętnym.

 

Lista uczestników spotkania;

 1. Marek Wisz – Organizator  i Paweł Krzysko  + +
 2. Przemek Jamuła i Artur Jarych  + + 
 3. Konrad Sowa i Grzegorz Gąska
 4. Patryk Sitarz i Antoni Czarnota  + +
 5. Piotr Paśko i Paweł Dobrzański
 6. Andrzej Pawłowski i Leszek Kondras
 7. Dariusz Opiela i Piotr Radoń  + +
 8. Grzegorz Cieśla i Wiktor Cieśla
 9. Marcin Kułacz i Marek Uram
 10. …………………………………………………..
 11. Sławomir Sitarski i Tomasz Cyrek
 12. …………………………………………………..
 13. Dariusz Betleja i Grzegorz Betleja
 14. Arkadiusz Zając i kolega
 15. Wiktor Świder i Bartosz Malinowski

 

Regulamin;

Dzień pierwszy 20.06.2024 godz. 9.00. zbiórka. Poczęstunek na otwarcie.

Godz. 9.30 losowanie stanowisk.

Godz. 11.30 rozpoczęcie spotkania-można zarzucać zestawy. Około 14.00 obiad.

Dzień drugi 21.06.2024. Czas trwania spotkania. Około 14.00 obiad.

Dzień trzeci 22.09.2024. Czas trwania spotkania. Około 14.00 obiad.

Dzień czwarty 23.06.2024 godzina 10.00 koniec spotkania. O godzinie 11.00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem spotkania. Uczestnictwo w spotkaniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Łowimy tyko parami.

1.Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę) Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego       stanowiska. Odległość umieszczania zestawów jak i nęcenia to maksymalnie 100m. Oczywiście, nie  na wszystkich stanowiskach taką odległość da się zachować, więc będzie to odpowiednio bliżej, ale nie dalej jak wspomniane 100m od własnego stanowiska.  Podczas spotkania, obwiązuje mapka łowiska z naniesionymi sektorami. Zakaz stosowania echosond typu Deeper i inne. Tylko markery na wędce.
a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji  markerów
b) oficjalne protesty można składać po uiszczeniu wadium😉 w wysokości 300zł. Było 200zł. ale uwzględniona jest inflacja 😉 Wadium zostanie przekazane na zarybienie Lipia o czym powiadomimy na stronie www.carppub.pl
c) protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska w skład której wchodzą sędzia i organizator, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
2.Wymagana jest od uczestników posiadania maty-kołyski do odhaczania ryb, dużego podbieraka typu karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb. Ponad to wszelkie aktualne opłaty uprawniające do wędkowania na zbiorniku Lipie – Okręg PZW Rzeszów.
3.Łowienie ma być zgodne  z regulaminem łowiska, i jedynie na gruntowe zestawy karpiowe (tylko i wyłącznie metoda włosowa). Żadne koszyczki, methody itp. Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych lądowych i zwierząt -gadów wodnych itp. Zakazuje się stosowania jako zanęty, orzecha tygrysiego. Jako przynęta jest dopuszczalny, oraz dopuszcza się stosowania materiałów PVA.
4.Sondowanie łowiska, nęcenie dozwolone jest wyłącznie z brzegu (kobra, spod, spomb, pet, łyżka itp.) i tylko w obrębie własnego stanowiska.
5.Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
6.Rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze od 6 kg. Liczą się 5 największych ryby. Do klasyfikacji muszą być złowione 5 szt.
7.Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić i potwierdzać przez sąsiednią ekipie. Spotkanie jest typu fair play. Sprawiedliwa gra – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Zawodnika przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. W godzinach 24:00 – 06:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amurów, które należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
8.Ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu natychmiast wracają do wody. Rany po haku lub inne obowiązkowo należy zapuścić środkiem odkażającym przeznaczonym dla ryb. Uczestnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania w czasie trwania spotkania i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www. i w innych mediach.
9.Uczestnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbliżej się da od zaznaczonego miejsca (numerka łowiska).
10.Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość , organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej dyskwalifikacji.
11.W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać spotkanie, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
12.Organizator nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
13.Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania spotkania oraz straty materialne. Jest to spotkanie towarzyskie
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed lub w trakcie trwania spotkania. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
15.W czasie trwania spotkania obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00
16.Wszelkie psy mają być w kagańcach i na uwięzi, a ponadto obowiązuje regulamin łowiska.
17.W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo dyskwalifikacji uczestników.
18. Każdy z uczestników jest zobowiązany do dokładnego posprzątania stanowiska i zabrania śmieci we własnym zakresie. Osoby palące tytoń-papierosy są zobowiązane do gromadzeni niedopałków i ich zabrania. Niedozwolone jest rozrzucanie niedopałków papierosów wokół siebie, po stanowisku jak i po za nim.
19.W przypadkach nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk.
Zgłoszenie połowu:
Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin spotkania oraz;
* imię i nazwisko uczestnika, który złowił rybę,
* nr stanowiska,
* data i godzina ważenia,
* waga połowu,
* gatunek ryby,
* podpis łowcy i poświadczającego