logo

20-23.06.2019 – XII MITYNG CARPPUB’u

Szczegóły Imprezy

 • Od dnia: Czerwiec 20, 2019
 • Do dnia: Czerwiec 23, 2019
 • Od godziny: 08:30
 • Do godziny: 12:00

Wpisowe

 • PLN 0,00

Namiary

 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie Koło nr. 12 CarpPub
 • Rogoźnica 33
 • Głogów Małopolski
 • 36-060
 • Polska
 • +48 696 902 576
 • www.carppub.pl

Regulamin zawodów
– Dzień pierwszy 20.06.2019

Godz. 8.30. zbiórka.

Godz. 9.30 losowanie stanowisk.

Godz. 10.00 rozpoczęcie zawodów – I sygnał

– Dzień drugi 21.06.2019
Czas trwania zawodów

– Dzień trzeci 22.06.2019
Czas trwania zawodów

– Dzień czwarty 23.06.2019
Godzina 10.00 koniec zawodów – II sygnał. O godzinie 11.00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

W zawodach obowiązują dwa sygnały:

1) pierwszy dniu 20.06.2019r. godz. 10.00 – rozpoczęcie zawodów – sondowanie, zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie itd.
2) drugi w dniu 23.06.2019r. godz. 10.00 – zakończenie zawodów – wyjęcie zestawów z wody.

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji.

REGULAMIN ZAWODÓW

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem zawodów.
2. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę) Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska. Obowiązuje mapka łowiska.
a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów,
b) oficjalne protesty można składać u sędziego po uiszczeniu wadium w wysokości 100zł. Jeżeli protest będzie nieuzasadniony wadium zostanie przekazane na zarybienie Lipia o czym powiadomimy na stronie www.carppub.pl
c) protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów w skład której wchodzą sędzia i organizator, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb.
4. Łowienie dozwolone jest jedynie na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych itp. oraz orzechów tygrysich.
5. Sondowanie łowiska, nęcenie dozwolone są wyłącznie z brzegu (kobra, spod, pet, łyżka itp.) i tylko w obrębie własnego stanowiska.
6. Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
7. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE – rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze od 4 kg. Liczą się 4 największe ryby.
8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu który je waży swoją wagą. Przy czym w godzinach 24:00 – 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amurów, które należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
9. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody. Rany po haku lub inne prosimy zapuścić środkiem odkażającym. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania przez organizatora w czasie trwania zawodów i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www. i w innych mediach. 10. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbliżej się da od zaznaczonego miejsca (numerka łowiska).
11. Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość drużyny lub zawodnika, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej dyskwalifikacji. 12. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
13. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
a.) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne.
b.) Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy „XII Mityngu CarpPub 2019” zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
14. Obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu po drogach gruntowych wokół zbiornika. 15.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
16. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00
17. Psy ras niebezpiecznych mają być w kagańcach i na uwięzi.
18. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
19. Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.
20. W przypadkach nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk
Zgłoszenie połowu:

Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin zawodów oraz;
* imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę,
* nr stanowiska,
* data i godzina ważenia,
* waga połowu,
* gatunek ryby,
* podpis zawodnika i poświadczającego