logo

Podziękowanie dla kolegów za zaangażowanie w prace techniczne na Lipiu.

Podziękowanie dla kolegów za zaangażowanie w prace techniczne na Lipiu.

Koledze z Rzeszowa i dwóm z Przeworska.

Dziękuję.