logo

LISTA STARTOWA KARPIOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH „XIV MITING CarpPub” 09-12.09.2021

Zapisy przyjmuje Robert Kubicz tel. 694519095 do dnia 30.08.2021r.

Lista – 15 stanowisk dwuosobowych.

 

 

Lista uczestników spotkania;

 1. Robert Kubicz + Dariusz Kolano ++
 2. Andrzej Pawłowski  i Andrzej Cisek    +
 3. Wiesław Chom + Paweł Dobrzański ++
 4. Grzegorz Cieśla + Jacek  Kłos ++
 5. Sebastian Mochnej + Marek Uram ++
 6. Konrad Sowa + Grzegorz Gąska ++
 7. Paweł Krzyśko + Witold Czechowicz ++
 8. Dariusz Betleja + Dariusz Słaby ++
 9. Wojtek i Kacper Nestor – „Team father and son” + +
 10. Paweł Małecki + Marek Marczak ++
 11. Janusz Skupień  + Arkadiusz Zając  ++
 12. Daniel Babisz + Lesław Kondras    +
 13. Adam Zieleźny + Bartłomiej Rogala  ++
 14. Paweł Porada + Przemysław Walczyk  ++
 15. Przemysław Jamuła +  Marek Wisz   ++

 

 

Regulamin;
– Dzień pierwszy 09.09.2021

Godz. 9.00. zbiórka.

Godz. 9.30 losowanie stanowisk.

Godz. 10.00 rozpoczęcie  – I sygnał

Około 14.00 – obiad

– Dzień drugi 10.09.2021
Czas trwania spotkania

Około 14.00 – obiad

– Dzień trzeci 11.09.2021
Czas trwania spotkania

Około 14.00 – obiad

– Dzień czwarty 12.09.2021
Godzina 10.00 koniec spotkania – II sygnał. O godzinie 11.00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

W spotkaniu obowiązują dwa sygnały:

1) pierwszy dniu 09.09.2021r. godz. 10.00 – rozpoczęcie zawodów – sondowanie, zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie itd.
2) drugi w dniu 12.09.2021r. godz. 10.00 – zakończenie spotkania – wyjęcie zestawów z wody.

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura polowego w celu rejestracji.

Każdy uczestnik  zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem spotkania.
1. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę) Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska. Obowiązuje mapka łowiska i regulamin łowiska. Zakaz stosowania echosond typu Deeper i inne. Tylko markery na wędce.
a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji  markerów,
b) oficjalne protesty można składać  po uiszczeniu wadium w wysokości 200zł. Jeżeli protest będzie nieuzasadniony wadium zostanie przekazane na zarybienie Lipia o czym powiadomimy na stronie www.carppub.pl
c) protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska w skład której wchodzą sędzia i organizator, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
2. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty-kołyski do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb. Ponad to wszelkie aktualne opłaty uprawniające do wędkowania na zbiorniku Lipie.
3. Łowienie dozwolone jest jedynie na gruntowe zestawy karpiowe (tylko i wyłącznie metoda włosowa). Żadne koszyczki, methody itp. Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych itp. oraz orzechów tygrysich jako zanęty. Jako przynęta orzech tygrysi jest dopuszczalny. Dopuszczamy max 10kg zanęty na parę-stanowisko na dobę.
4. Sondowanie łowiska, nęcenie dozwolone jest wyłącznie z brzegu (kobra, spod, pet, łyżka itp.) i tylko w obrębie własnego stanowiska.
5. Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
6. Rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze od 4 kg. Liczą się suma złowionych ryb, i tylko żywych ryb.
7. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić i potwierdzać przez sąsiednią ekipie. Spotkanie jest typu fair play. Sprawiedliwa gra  – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów  i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Zawodnika przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.

W godzinach 24:00 – 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amurów, które należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
8. Ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu  i ewentualnym sfotografowaniu natychmiast wracają do wody. Rany po haku lub inne prosimy zapuścić środkiem odkażającym. Uczestnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania  w czasie trwania zawodów i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www. i w innych mediach.

9. Uczestnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbliżej się da od zaznaczonego miejsca (numerka łowiska).
10. Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość , organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej dyskwalifikacji.

11. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
12. Organizator  nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
a.) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania spotkania oraz straty materialne. Jest to spotkanie towarzyskie.
b.) Przed rozpoczęciem  uczestnicy  zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w spotkamiu.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed lub w trakcie  trwania spotkania. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
14. W czasie trwania spotkania obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00
15. Wszelkie psy mają być w kagańcach i na uwięzi.
16. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo dyskwalifikacji uczestników.
17. Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.

Każdy z uczestników jest zobowiązany do dokładnego posprzątania stanowiska i zabrania śmieci we własnym zakresie.

Osoby palące tytoń-papierosy są zobowiązane do gromadzeni niedopałków i ich zabrania.

Niedozwolone jest rozrzucanie niedopałków  papierosów wokół siebie, po stanowisku jak i po za nim.
19. W przypadkach nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk
Zgłoszenie połowu:

Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin spotkania oraz;
* imię i nazwisko uczestnika, który złowił rybę,
* nr stanowiska,
* data i godzina ważenia,
* waga połowu,
* gatunek ryby,
* podpis łowcy i poświadczającego