logo

LISTA STARTOWA KARPIOWYCH ZAWODÓW O PUCHAR CZŁONKA RZARZĄDU KOŁA PZW CarpPub 08-10.10.2021

Zapisy przyjmuje Paweł Porada tel. 690800505 do dnia 06.10.2021r.

Na zbiorniku jest 16 stanowisk dwuosobowych i tylko tyle zapisujemy uczestników (32osoby-16par).

Wszyscy uczestnicy muszą być członkami koła CarpPub.

Lista uczestników spotkania;

 1. Paweł Porada i Przemysław Walczyk
 2. Wojtek Kolano  i Dariusz Kolano
 3. Janusz Skupień i Arkadiusz Zając
 4. Wojtek Nestor i Kacper Nestor
 5. Dariusz Betleja i partner
 6. Piotr Paśko i Paweł Dobrzański
 7. Daniel Babisz i Leszek Kondras
 8. Stanisław Pacanowski i Mariusz Błyskal
 9. Przemysław Lencznar i Ryszard Solecki
 10. Piotr Bober i Dariusz Bober
 11. Andrzej Pawłowski i partner
 12. Jacek Kłos i partner
 13. Maciej Kościak i partner
 14. Krzysztof Mamcarz, Robert Bednarz
 15. Paweł Krzyśko
 16. Sławomir Dutkiewicz

 

Regulamin;
– Dzień pierwszy 08.10.2021

Godz. 14.30 – zbiórka i losowanie stanowisk  oraz zajmowanie wylosowanych stanowisk

Godz. 15.30 – rozpoczęcie zawodów

– Dzień drugi 09.10.2021
Czas trwania zawodów

– Dzień trzeci 10.10.2021
Godzina 11.00 koniec zawodów  O godzinie 11.30 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

08.10.2021r. godz. 15.30 – rozpoczęcie zawodów – sondowanie, zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie itd.

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura polowego w celu rejestracji.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem spotkania.
1.Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę) Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego       stanowiska. Odległość umieszczania zestawów jak i nęcenia to maksymalnie 100m. Oczywiście, nie  na wszystkich stanowiskach taką odległość da się zachować, więc będzie to odpowiednio bliżej. Podczas zawodów, obwiązuje mapka łowiska z naniesionymi sektorami. Zakaz stosowania echosond typu Deeper i inne. Tylko markery na wędce.
a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji        markerów
b) oficjalne protesty można składać po uiszczeniu wadium w wysokości 300zł. Było 200zł. ale uwzględniona jest inflacja 😉 Wadium zostanie przekazane na zarybienie Lipia o czym powiadomimy na stronie www.carppub.pl
c) protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska w skład której wchodzą sędzia i organizator, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
2.Organizator wymaga od uczestników posiadania maty-kołyski do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb. Ponad to wszelkie aktualne opłaty uprawniające do wędkowania na zbiorniku Lipie.
3.Łowienie dozwolone jest jedynie na gruntowe zestawy karpiowe (tylko i wyłącznie metoda włosowa). Żadne koszyczki, methody itp. Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych itp. oraz orzechów tygrysich jako zanęty. Jako przynęta orzech tygrysi jest dopuszczalny. Dopuszczamy max 10kg zanęty na parę-stanowisko na dobę.
4.Sondowanie łowiska, nęcenie dozwolone jest wyłącznie z brzegu (kobra, spod, pet, łyżka itp.) i tylko w obrębie własnego stanowiska.
5.Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
6.Rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze od 5 kg. Liczą się trzy największe ryby.
7.Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić i potwierdzać przez sąsiednią ekipie. Spotkanie jest typu fair play. Sprawiedliwa gra – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Zawodnika przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.W godzinach 24:00 – 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amurów, które należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
8.Ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu natychmiast wracają do wody. Rany po haku lub inne obowiązkowo należy zapuścić środkiem odkażającym przeznaczonym dla ryb. Uczestnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania w czasie trwania zawodów i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www. i w innych mediach.
9.Uczestnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbliżej się da od zaznaczonego miejsca (numerka łowiska).
10.Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość , organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej dyskwalifikacji.
11.W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
12.Organizator nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
13.Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania spotkania oraz straty materialne. Jest to spotkanie towarzyskie.
14.Przed rozpoczęciem uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w spotkaniu.13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed lub w trakcie trwania spotkania. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
15.W czasie trwania spotkania obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00
16.Wszelkie psy mają być w kagańcach i na uwięzi.
17.W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo dyskwalifikacji uczestników.
18.Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska. Każdy z uczestników jest zobowiązany do dokładnego posprzątania stanowiska i zabrania śmieci we własnym zakresie. Osoby palące tytoń-papierosy są zobowiązane do gromadzeni niedopałków i ich zabrania. Niedozwolone jest rozrzucanie niedopałków papierosów wokół siebie, po stanowisku jak i po za nim.
19.W przypadkach nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk

Zgłoszenie połowu:

Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin spotkania oraz;
* imię i nazwisko uczestnika, który złowił rybę,
* nr stanowiska,
* data i godzina ważenia,
* waga połowu,
* gatunek ryby,
* podpis łowcy i poświadczającego