logo

XI Mityng CarpPub

Szczegóły Imprezy

 • Od dnia: Sierpień 16, 2018
 • Do dnia: Sierpień 19, 2018
 • Od godziny: 08:00
 • Do godziny: 11:00

Wpisowe

 • PLN 0,00

Namiary

 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie Koło nr. 12 CarpPub
 • Rogoźnica 33
 • Głogów Małopolski
 • 36-060
 • Polska
 • +48 664 756 661
 • www.carppub.pl

Przedstawimy Regulamin Zawodów oraz listę startową.
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH KARPIOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH
„XI MITING CarpPub” W DNIACH 16-19.08.2018.

Zawody maja charakter rzutowy.

Zapisy: zapisy drogą telefoniczną u organizatora – Marek Wisz tel. 664756661

UWAGA – podczas zawodów obowiązuje zakaz używania orzechów tygrysich jako zanęta i przynęta.

Premiowane miejsca to 1, 2 i 3 ( oraz niespodzianki). Liczą się 4 największe ryby.

Harmonogram zawodów;

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji.

– Dzień pierwszy (16-08-2018):
* Godzina 8.00 zbiórka. Godz.8.30 losowanie stanowisk. Godz. 10.00 rozpoczęcie zawodów

– Dzień drugi (17-08-2018)
* Czas trwania zawodów

– Dzień trzeci (18-08-2018)
* Czas trwania zawodów

– Dzień czwarty (19.08.2018)
* O godzinie 11.00 koniec zawodów – wyjęcie zestawów z wody. O godzinie 12.00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem zawodów.
2. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 1 marker na jedną drużynę). Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska. Podczas zawodów obowiązuje mapka łowiska.
a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów,
b) oficjalne protesty można składać u sędziego po uiszczeniu wadium w wysokości 100zł. Jeżeli protest będzie nieuzasadniony wadium zostanie przekazane na zarybienie Lipia o czym powiadomimy na stronie www.carppub.pl
c) protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów w skład której wchodzą sędzia i organizator, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb.
4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych itp.
5. Sondowanie łowiska, nęcenie dozwolone są wyłącznie z brzegu (cobra, spod, pet, łyżka itp.) i tylko w obrębie własnego stanowiska.
6. Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
7. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE – rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze od 4 kg. Do klasyfikacji zaliczane są 4 największe ryby.
8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu który je waży swoją wagą. Przy czym w godzinach 24:00 – 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amura którego należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
9. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody. Rany po haku lub inne należy obowiązkowo zapuścić środkiem odkażającym. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania przez organizatora w czasie trwania zawodów i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www i w innych mediach.
10. Jeśli drużyny osiągną w klasyfikacji końcowej tą samą wagę złowionych ryb, wyższe miejsce zajmuje ta która ma większą rybe.
11. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbliżej się da, od zaznaczonego miejsca (numerka łowiska).
12. Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość drużyny lub zawodnika, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej dyskwalifikacji.
13. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami lub zawodnikami, spór rozstrzyga wyłącznie sędzia. W razie nie satysfakcjonującego zdaniem drużyny werdyktu, ostateczne rozstrzygnięcie podejmie organizator.
14. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
15. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
a.) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne.
b.) Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy  zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
16.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
17. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00
18. Psy ras niebezpiecznych mają być w kagańcach i na uwięzi.
19. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
20. Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.
21. W przypadkach nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk

Zgłoszenie połowu:

Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin zawodów oraz;
* imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę,
* nr stanowiska,
* data i godzina ważenia,
* waga połowu,
* gatunek ryby,
* podpis zawodnika i poświadczającego

Pozostałe ustalenia.

Zawody mają charakter towarzyski i wszystkich obowiązują zasady koleżeństwa i Fair Play. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do dokładnego posprzątania stanowiska (w tym niedopałki papierosów), i dostarczenia worków w wyznaczone miejsce. Śmieci każdy zabiera swoje i te pozbierane wokół łowiska. Pamiętajmy, oprócz ambicji sportowych które są niewątpliwie bardzo ważne, liczy się także dobra zabawa. Życzymy więc sukcesów w zawodach, a przede wszystkim wielu miłych wspomnień.