logo

Logo

https://youtu.be/i2HHw-Otal4?t=3397
Ktoś bezprawnie posługuje się logo naszego klubu.