logo

Karpiowy Turniej Miast „Lipie 2020”

Witam.
W dniach 17-20.2020 organizujemy „Karpiowy Turniej Miast” na łowisku Lipie. Wpisowe 100 zł od pary z przeznaczeniem na puchar.
Planujemy by wystartowały po 3 drużyny z jednego miasta.
MIASTA TO:

JASŁO
RZESZÓW
ŁAŃCUT
GORLICE
MIELEC
STARY SĄCZ
Tel. do organizatora 696902576 - Przemysław Walczyk.

NUMER KONTA :  62 2490 0005 0000 4004 8008 7330

Przypominamy, ze zawody mają charakter "rzutowe"

Regulamin zawodów
– Dzień pierwszy 17.09.2020

Godz. 9.30. zbiórka.

Godz. 10.00 losowanie stanowisk.

Godz. 11.30 rozpoczęcie zawodów – I sygnał

– Dzień drugi 18.09.2020
Czas trwania zawodów

– Dzień trzeci 19.09.2020
Czas trwania zawodów

– Dzień czwarty 20.09.2020
Godzina 10.00 koniec zawodów – II sygnał. O godzinie 11.00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

W spotkaniu obowiązują dwa sygnały:

1) pierwszy dniu 17.09.2020r. godz. 11.30 – rozpoczęcie zawodów – sondowanie, zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie itd.
2) drugi w dniu 20.09.2020 r. godz. 10.00 – zakończenie zawodów – wyjęcie zestawów z wody.

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu.

REGULAMIN

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem.
2. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę) Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska. Obowiązuje mapka łowiska.
a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów,
b) oficjalne protesty można składać u sędziego po uiszczeniu wadium w wysokości 200zł. Jeżeli protest będzie nieuzasadniony wadium zostanie przekazane na zarybienie Lipia o czym powiadomimy na stronie www.carppub.pl
c) protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb.
4. Łowienie dozwolone jest jedynie na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych itp. oraz tz. Metody.
5. Sondowanie łowiska, nęcenie dozwolone są wyłącznie z brzegu (kobra, spod, pet, łyżka itp.) i tylko w obrębie własnego stanowiska.
6. Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
7. Rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze od 4 kg. Liczy się suma złowionych ryby przez drużynę + suma złowionych ryb przez przedstawicieli danego miasta = wynik.
8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić do ważenia drużynie po sąsiedzku która to potwierdzi stosownym wpisem do karty połowu. Zaznaczamy, by wpisy połowu dokonywała drużyna z innego miasta. W godzinach 24:00 – 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amurów, które należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
9. Ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody. Rany po haku lub inne prosimy zapuścić środkiem odkażającym. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania  w czasie trwania zawodów i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www i w innych mediach.

10. Uczestnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbliżej się da od zaznaczonego miejsca (numerka łowiska).
11. Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej dyskwalifikacji.

12. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
13. Organizator  nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne, oraz jakiekolwiek ubezpieczenie spotkania czy też uczestników spotkania.
a.) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania Turnieju Miast oraz straty materialne.
b.) Przed rozpoczęciem  uczestnicy  zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
14. Obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po ewentualnym spożyciu alkoholu po drogach gruntowych wokół zbiornika.

15. Zastrzega się możliwość zmiany regulaminu tuż przed spotkaniem lub w trakcie. O wszelkich zmianach regulaminu zostaną niezwłocznie poinformowani.
16. W czasie trwania, z powodu bliskiej zabudowy mieszkalnej, obowiązuje cisza nocna w godzinach 20:00 – 07:00
17. Psy  mają być w kagańcach i na uwięzi.
18. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestników spotkania.
19. Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.
20. W przypadkach nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk

Uwaga - obowiązuje też regulamin łowiska Lipie. 

Zgłoszenie połowu:

Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin zawodów oraz;
* imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę,
* nr stanowiska,
* data i godzina ważenia,
* waga połowu,
* gatunek ryby,
* podpis zawodnika i poświadczającego.