Jestes w: Główna

Rzeszowski klub karpiowy - Carppub.pl

X Mityng CarpPub

Email Drukuj PDF

x miting carppub

Przedstawimy
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH KARPIOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH
„X Jubileuszowy MITING CarpPub 14-17.09.2017".

Zapisy tylko na indywidualne zaproszenie ogranizatora.

Lista startowa już jest. Zawody maja charakter rzutowy.

 Zapisy; zapisy drogą telefoniczną  u organizatora -  Marek Wisz tel. 664756661. Wpisowe trzeba przelać na konto "Marek Wisz nr konta 48-1090-2750-0000-0001-2121-9522"  do dnia 01.09.2017r. Brak wpłaty do tego dnia traktujemy jako rezygnację  z uczestnictwa w zawodach.

Premiowane miejsca to 1, 2 i 3.( i niespodzianki). Ponad to, drużyna która zajmie pierwsze miejsce ma zapewniony bezpłatny start w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym w 2018 roku.
Więcej; http://pfwk.pl/modules/PCM%20Lista%20Imprez/
lub; http://pfwk.pl/modules/PCM%20Regulamin/ 

Koszt to 450 zł od pary.

Harmonogram zawodów

W zawodach obowiązują dwa sygnały:
a) pierwszyw dniu 14.09.2017r. godz 10.00 - rozpoczęcie zawodów – sondowanie, zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie itd.
c) drug w dniu 17.09.2017r. godz 11.00 - zakończenie zawodów – wyjęcie zestawów z wody.

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji.

   - Dzień pierwszy 14.09.2017
        * Godzina 9.00 zbiórka. Godz.9.30  losowanie stanowisk. Godz. 10.30 rozpoczecie zawodów - I sygnał 

  - Dzień drugi  15.09.2017
        * Czas trwania zawodów

    - Dzień trzeci 16.09.2017
        * Czas trwania zawodów

    - Dzień czwarty 17.09.2017
       * O godzinie 11.00 koniec zawodów - II sygnał. O godzinie 12.00  ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem zawodów.
2. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę) Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.
a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów,
b) oficjalne protesty można składać u sędziego po uiszczeniu wadium w wysokości 100zł. Jeżeli protest będzie nieuzasadniony wadium zostanie przekazane  na zarybienie Lipia o czym powiadomimy na stronie www.carppub.pl
c) protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów w skład której wchodzą sędzia i organizator, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb.
4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych  itp.
5. Sondowanie łowiska, nęcenie  dozwolone są wyłącznie z brzegu (cobra, spod, pet, łyżka itp.) i tylko w obrębie własnego stanowiska.
6. Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) - wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
7. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE - rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze od 4 kg. Liczą się 4 największe ryby.
8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu który  je waży swoją wagą. Przy czym w godzinach 24:00 - 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amurów, które należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
9. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba - 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody. Rany po haku lub inne prosimy zapuścić środkiem odkażającym. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania przez organizatora  w czasie trwania zawodów i  wyrażają  tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www i w innych mediach.

10. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbiżej się da od zaznaczonego miejsca (numerka łowiska).
11.  Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość drużyny lub zawodnika, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej  dyskwalifikacji.

12. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
13. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
a.) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne.
b.) Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy "X Jubileszowego Mityngu CarpPub 2017" zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
14. Obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu po drogach gruntowych wokół zbiornika.   

15.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
16. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 06:00
17. Psy ras niebezpiecznych mają być w kagańcach i na uwięzi.
18. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
19. Losowanie stanowisk - organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.
20. W przypadkach nieprzewidzianych, organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk

Zgłoszenie połowu:   

Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin zawodów oraz;    
* imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę,    
* nr stanowiska,    
* data i godzina ważenia,    
* waga połowu,    
* gatunek ryby,    
* podpis zawodnika i poświadczającego

Pozostałe ustalenia.

Zawody mają charakter towarzyski i wszystkich obowiązują zasady koleżeństwa i Fair Play. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do dokładnego posprzątania stanowiska (w tym niedopałki papierosów), i dostarczenia worków w wyznaczone miejsce. Śmieci prosimy w miarę możliwości kompresować tak aby zajmowały jak najmniej miejsca, (opakowań szklanych nie tłuc).Spożycie alkocholu nie jest całkowicie zabronione, prosimy jednak o umiar i kulturalne zachowanie w trakcie i po - szczególnie w trakcie. Pamiętajmy, oprócz ambicji sportowych które są niewątpliwie bardzo ważne, liczy się także dobra zabawa. Życzymy więc sukcesów w  zawodach, a przede wszystkim wielu miłych wspomnień.

 

Zapisani zawodnicy ;

1. Stary Sącz
2. Jasło
3. Piotr Stawarz i Zbigniew Kowalczyk
4. Damian Sereda i Piotr Stącel    
5. Marek Wisz i Przemysław Jamuła  
6. Grzegorz Grochowski  i  Krzysztof Chmiel
7. Przemysław Lenczner i Ryszard Solecki
8. Robert Kubicz  i Dariusz Kolano
9. Konrad Sowa i Grzegorz Gąska      
10. Witold Czechowicz i Bartek Bącal
11. Grzegorz Cieśla i Krzyrztof Orzech
12. Robert Cisek i Piotr Paśko   
13. Paweł Porada i Przemysław Walczyk
14. Paweł Krzyśko i Bartek Kadaj
15. Andrzej Pawłowski i Daniel Babisz
16. Piotr Kowal i partner

 

 

Wymienimy sie logiem

Polecamy inne kluby ktore z nami wspolpracuja.

Polecamy

Polecamy inne kluby ktore z nami wspolpracuja.

Lowimy na ...

Sample imageOd dzil lowimy za pomoca przynety

Zarząd koła Carppub